Našimi farbami tlačí celý svet

Vyberte si zariadenie XEROX

Prečo XEROX od Next Teamu

XEROX má štatisticky najvyšišiu spoľahlivosť a tlačí dokázateľne najlacnejšie — radi vám vypočítame náklady na tlač. Inštalácia zariadení XEROX je intuitívna, rýchla, pri niektorých zariadeniach zaberie doslova iba niekoľko desiatok sekúnd. Školení pracovníci firmy Next Team vám radi poradia, pomôžu, alebo poskytnú odbornú pomoc pri inštalácií, servise, prenájme, či leasingu zariadenia.