Cenník dopravy a služieb

Doprava


Základný paušál pre klientov s podpísanou zmluvou o dodávke tovaru a servisu (FSMA), doprava tovaru v hodnote nad 150,00 € bez DPH po mestách Košice a Prešov
Cena bez DPH — 0,00 EUR (Cena s 20% DPH — 0,00 EUR)


Základný paušál, doprava po meste Prešov a do 5km od mesta
Cena bez DPH — 4,00 EUR (Cena s 20% DPH — 4,80 EUR)


Základný paušál, doprava po meste Košice a do 5km od mesta (napr. letisko)
Cena bez DPH — 6,50 EUR (Cena s 20% DPH — 7,80 EUR)


Základný paušál, doprava Košice — Šaca / areál U.S.Steel — Košice
Cena bez DPH — 10,00 EUR (Cena s 20% DPH —12,00 EUR)


Základný paušál, Prešov — Košice — Prešov
Cena bez DPH — 25,00 EUR (Cena s 20% DPH — 30,00 EUR)


Dopravné naklady na 1km
Cena bez DPH — 0,39 EUR (Cena s 20% DPH — 0,47 EUR)


 

Služby


 • Inštalácia a servis vykonaný prístupom cez UltraViewer

Cena bez DPH — 25,00 EUR (Cena s 20% DPH — 30,00 EUR)


 • Údržba — čistenie prístroja, výmena opotrebovaných dielov alebo dielov, ktoré presiahli predpísanú živostnosť, u A4 B/W (čiernobielych) strojov.
 • Inštalácie a užívateľské školenia pre A4 B/W stroje.
 • Nastavovanie prevádzkových parametrov, testovanie prístrojov, nosenie prístrojov.
 • Inštalácia a reinštalácia software, poskladanie PC a jeho konfigurácia, testovanie a výmena chybných častí PC.

Cena bez DPH — 25,00 EUR (Cena s 20% DPH — 30,00 EUR)


 • Údržba — čistenie prístroja, výmena opotrebovaných dielov alebo dielov, ktoré presiahli predpísanú životnosť u A3 farebných laserových strojov.
 • Údržba — čistenie prístroja, výmena opotrebovaných dielov alebo dielov, ktoré presiahli predpísanú životnosť u A3 B/W strojov do rýchlosti 55 A4/min. vrátane.
 • Inštalácia a užívateľské školenie obsluhy - všetkých typov strojov, okrem XWF a PSG
 • Nastavenie prevádzkových parametrov, testovanie prístrojov, nosenie strojov v danej skupine zariadení.

Cena bez DPH — 30,00 EUR (Cena s 20% DPH — 36,00 EUR)


 • Údržba — čistenie prístroja, výmena opotrebovaných dielov alebo dielov, ktoré presiahli predpísanú životnosť u A3 farebných laserových strojov
 • Údržba — čistenie prístroja, výmena opotrebovaných dielov alebo dielov, ktoré presiahli predpísanú životnosť u A3 B/W strojov rýchlosti nad 55 A4/min.
 • Inštalácia a užívateľské školenie obsluhy - pre danú skupinu strojov.
 • Inštalácia sieťového SW, neštandarné opravy (opravy iné, ako predpisuje výrobca), odborná diagnostika, opravy el. dosiek, opravy vyžadujúce špeciálne dielenské vybavenie, špeciálne technické školenia.

 Cena bez DPH — 40,00 EUR (Cena s 20% DPH — 48,00 EUR)