Tlačové médiá


Kancelársky papier

XeroxperformerXeroxbusiness


Papier pre digitálnu tlač

XeroxcolotechXeroxcolotechglosscoatedXeroxcolotechsupergloss


Ekologický papier

Xeroxrecycled